Wednesday, April 29, 2015

Berenberg ziet sterk ASMI

ASM International zou dit jaar wel eens een zwak derde kwartaal kunnen boeken, maar dat is volgens analisten Tammy Qiu en Jean Beaubois van het Duitse Berenberg geen reden voor bezorgdheid. Het bedrijf waarschuwde zelf voor een zwakkere orderintake in het derde kwartaal. Maar de analisten van Berenberg schrijven dat dat 'puur komt door de timing van de orders'.

 

'Wij geloven niet dat het onderliggende verhaal van ASMI is veranderd', zeggen Qiu en Beaubois. Zij verwachten dat de toeleverancier van de halfgeleiderindustrie kan profiteren van sterke groei van de markt die gebruik maakt van een techniek die atomic layer deposition wordt genoemd. Berenberg geeft daarom een koopadvies voor ASMI.

Google Translate :

ASM International this year would ever be able to book a weak third quarter, but according to analysts Tammy Qiu and Jean Beaubois of the German Berenberg no reason for concern. The company warned itself for a weaker order intake in the third quarter. But analysts of Berenberg write that "purely because of the timing of orders.

"We do not believe that the underlying story of ASMI has changed," said Qiu and Beaubois. They expect the supplier to the semiconductor industry can benefit from strong growth in the market that uses a technique called atomic layer deposition. Berenberg therefore gives a buy recommendation for ASMI.


Please also read previous blog on the growth of the ALD market: http://baldengineering.blogspot.se/2015/04/fast-ald-growth-for-semiconductor.html

No comments:

Post a Comment